Salgs- og leveringsbetingelser

Priser
Priser faktureres i henhold til gældende prisliste. Vi forbeholder os ret til at ændre gældende priser med dags varsel, men vil normalt gøre det med 1 måneds varsel.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelse fremgår af faktura. Med mindre andet er aftalt er det 30 dage netto. Der ydes ikke kontantrabatter ved tidligere indbetaling.
Hvis tidligere leverede varer ikke er betalt inden forfaldsdato, forbeholder vi os ret til at tilbageholde leverancer indtil betaling har fundet sted.
I det tilfælde af forsinket betaling forbeholder vi os ret til at opkræve renter på 1 % per påbegyndt måned, samt et gebyr på 50 kr til dækning af omkostninger.

Betaling
Der kan betales med Dankort og eDankort (overførsel via netbank) i shoppen.

Levering
Mobilex A/S fremsender varer på kundens regning og risiko. Selv i de tilfælde, hvor Mobilex A/S leverer fragtfrit, bærer kunden risikoen for at varen når frem i ubeskadiget stand.

Ejendomsforbehold
Alle leverede varer er Mobilex A/S ejendom indtil betaling har fundet sted.

Reklamationer/returret
Det er kundens ansvar at besigtige varerne ved modtagelsen. Reklamation skal finde sted indenfor 8 dage fra varens modtagelse. Varen kan kun returneres mod forudgående aftale.

Fortrydelsesret
Ved køb i vores online shop for private har du 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt du modtager varen. Fortrydelsesretten kan udnyttes enten ved at du nægter modtagelse af varen eller ved at du returnerer varen indenfor den angivne frist. Du skal selv betale returfragten. Varen skal ifølge loven "returneres i væsentlig samme stand som den modtages". Det vil normalt, på grund af varens karakter, sige i original, men ikke nødvendigvis ubrudt emballage. Det er dit ansvar at varen returneres i god behold. 

Force Majeure
I det tilfælde at der opstår force majeure begivenheder udenfor Mobilex A/S kontrol, er Mobilex A/S berettiget til at annullere eller forsinke leverancer. I disse tilfælde kan kunden ikke kræve erstatning.

Ansvar
Mobilex A/S er ansvarlig for forsinkede leverancer i henhold til de generelle regler i købeloven. Der betales imidlertid ikke erstatning for kundens tab af forretning eller fortjeneste eller andre indirekte tab, og ingen erstatning kan overstige værdien af købet.

I det tilfælde at Mobilex A/S leverer defekte varer er Mobilex A/S berettiget til at ombytte varerne. I det tilfælde at Mobilex A/S ikke ombytter varerne er Mobilex A/S ansvarlig i henhold til de generelle regler i købeloven.  Der betales imidlertid ikke erstatning for kundens tab af forretning eller fortjeneste eller andre indirekte tab, og ingen erstatning kan overstige værdien af købet.

Mobilex A/S er undtaget for ethvert produktansvar bortset fra de obligatoriske regler i den danske produktansvarslov. Det understreges at Mobilex A/S ikke er erstatningspligtig for tab af forretning eller fortjeneste eller andre indirekte tab.

Lovvalg og værneting
I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forrretningsbetingelser aftales retten i Skanderborg, Danmark som værneting.

Mobilex A/S | Grønlandsvej 5 | 8660 Skanderborg | Tlf.: +45 87 93 22 20 | Fax: +45 87 93 17 77 | E-mail: info@mobilex.dk | Cookies